Business Intelligence

Jest to szeroka kategoria aplikacji i technologii do zbierania, gromadzenia, analizy i dostarczania dostępu do danych, aby umożliwić pracownikom firm podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Decyzje biznesowe rozumiane są tutaj jako jakiekolwiek decyzje usprawniające etap wytwarzania lub zarządzania przedsiębiorstwem. Aplikacje BI obejmują m.in. systemy wspomagania decyzji (DSS - Decision Support Systems), systemy pytająco-raportujące (Q&R - query and reporting), systemy analizy i przetwarzania danych online (OLAP - Online Analitical Processing), systemy analizy statystycznej, prognozowania i eksploracji danych (Data Mining).

Wdrażanie rozwiązań typu Business Intelligence stanowi uzupełnienie naszej oferty, której trzonem są systemy analityczne (Data Mining) oraz systemy monitorowania i wizualizacji. W przypadku monitorowania procesów przemysłowych główną trudność w stosowaniu rozwiązań BI stanowi heterogeniczność oraz specyficzność repozytoriów w jakich przechowywane są dane pomiarowe (nierzadko są plikowe bazy danych). Dużym problemem jest również jakość gromadzonych danych. Nasza firma projektuje operacyjne i analityczne hurtownie danych, w których dzięki dobrze realizowanemu procesowi ETL gromadzone są oczyszczone i ujednolicone dane pomiarowe. Odpowiednio zaprojektowane zestawy raportów umożliwiają szybkie syntetyczne i wielowymiarowe spojrzenie na monitorowane procesy. Taka funkcjonalności stanowi istotne rozszerzenie funkcji systemów dyspozytorskich i systemów monitorowania dostarczanych przez sektor MŚP.