Data Mining

Data mining – eksploracja danych – jest dziedziną informatyki zajmującą się odkrywaniem nietrywialnych i użytecznych wzorców w dużych zbiorach danych. W zastosowaniach biznesowych wymaga się aby użyteczność odkrytych wzorców polegała na zastosowaniu ich w celu polepszenia efektywności prowadzonego biznesu. W niektórych zastosowaniach wymaga się aby postać odkrywanych wzorców była zrozumiała dla człowieka.

Ze względu na dynamiczny rozwój technologii akwizycji i przechowywania danych w ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost ilości informacji przechowywanych w komputerowych bazach danych. Sytuacja ta doprowadziła do zwiększenia zapotrzebowania na analizowanie zawartości baz danych w kontekście odkrywania w nich zależności, podobieństw, trendów itp. Pozyskane procesie eksploracji informacje niosą w sobie ogromny potencjał, pozwalający na podwyższenie biznesowej efektywności firmy. Proces eksploracji danych przekracza daleko możliwości standardowego oprogramowania do przetwarzania danych. Najczęściej spotykanymi metodami eksploracji danych są:

Metody te podczas swojego działania wykorzystują zaawansowane metody optymalizacji wykorzystujące metody matematyczne, ewolucyjne lub heurystyczne. Ponadto metody statystyki matematycznej stanowią często uzupełnienie (lub są rozwiązaniem dualnym) dla metod eksploracji danych.

W opisach zastosowań przeznaczonych dla biznesu, częściej zamiast wymieniać konkretne metody analityczne wymienia się konkretne obszary zastosowań, tutaj najczęściej spotykane obszary i dziedziny zastosowań to:

W większości przypadków z ofert firm świadczących usługi Data Mining korzystają międzynarodowe korporacje i firmy duże.

Misją naszej firmy jest oferowanie usług i wdrażanie rozwiązań Data Mining dla firm sektora MŚP oraz rozszerzenie obszaru zastosowań na sektor przemysłowy. Dla przemysłu świadczymy również usługi analizy danych wzmagającej wiedzy z zakresu statystyki matematycznej.

Nasza firma dzięki rozwiązaniom własnym oraz umiarkowanym cenowo rozwiązaniom firm trzecich oferuje:

Ponadto oferujemy usługi data mining i analizy danych w typowych obszarach zastosowań (w szczególności zajmujemy się analizą danych ankietowych). Oferowana przez nas usługa analizy danych obejmuje zarówno samą analizę jak również interpretację i wyjaśnienie uzyskanych wyników, wdrożenie wyników do prowadzonego przez klienta biznesu, utrzymanie i monitorowanie jakości wdrożonego modelu analitycznego.