Nasi klienci

Nasi klienci to zarówno jednostki naukowo-badawcze jak również firmy komercyjne wdrażające innowacyjne rozwiązania analityczne w swoich systemach informatycznych. Poniżej przedstawiono przykładowe prace realizowane przez firmę Logis lub osoby z nią współpracujące:

Somar S.A.

Modyfikacje i bieżące utrzymanie oprogramowania do monitorowania i oceny procesu spawania.

Rozbudowa aplikacji do sterowania napędami AUMA.

Rozbudowa oprogramowania do monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych (DemKop).

Analiza pracy silników przenośników ścianowych.

Analiza pracy kombajnu chodnikowego w celu identyfikacji parametrów diagnostycznych.

Analiza możliwości sterowania procesem urabiania węgla w celu zabezpieczenia przenośników taśmowych przed przeciążeniem.

Sevitel Sp. z o.o.

Nadzór, utrzymanie i rozwój oprogramowania do monitorowania zagrożen sjemicznych.

AIUT Sp. z o.o.

Współudział w opracowaniu metody średniotemirnowej identyfikacji wycieków ze zbiorników paliwowychach monitorowania.

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

Opracowanie założeń komponentu raportującego dla platformy wymiany dokumentacji w systemach monitorowania.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Projekt i współudział w realizacji aplikacji do analizy danych i nadzoru dyspozytorskiego nad zagrożeniami naturalnymi (predykcja stężenia metanu w wyrobisku górniczym).

Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego tworzenia i zastosowania systemów rozmytych w ocenie efektyności energetycznej budynków.

Główny Instytut Górnictwa

Projekt i wykonanie oprogramowania do oceny stanu zagrożenia tąpaniami metodą rozeznania górniczego i wierceń małośrednicowych.

Projekt i wykonanie oprogramowania do oceny zagrożenia tąpaniami metodą kompleksową.

Komus Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie systemu informatycznego umożliwiającego wizualizację, raportowanie i analizę danych gromadzonych przez system monitorowania pracy obudowy zmechanizowanej.

Kom-stal Sp. z o.o.

Rozbudowa systemu wizualizacji i oceny stanu złącz przenośników taśmowych.

Projekt algorytmu i systemu informatycznego oceniającego stan złącz przenośników taśmowych.

ICD AG

Budowa modelu klasyfikacyjnego i predykcyjnego stanowiącego wytyczne dla poprawy procesu produkcji szkła.

Optymalizacja bazy danych gromadzącej dane z systemów monitorowania i produkcji.